පෙනුම: ප්

සම ආලෝකකරණ නිෂ්පාදනයක් යනු කුමක්ද?

සම සැහැල්ලු කිරීමේ නිෂ්පාදන යනු සමේ තානය හෝ සම වර්ණක සමග කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති රූපලාවණ්‍ය වර්ගයකි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබට මෙම නිෂ්පාදනයෙන් යම් ආකාරයක බලපෑමක් ලබා ගතහොත් මිස ඔබට ධනාත්මක බලපෑමක් නොලැබෙන බවයි.

මා සමාලෝචනය කරන නිෂ්පාදන ඔබේ සම අඩු රතු, තෙල් සහිත සහ අඩු වර්ණක බවට පත් කිරීම සඳහා සකස් කර ඇත. මෙය සමේ ආලෝකකරණ නිෂ්පාදනවල පොදු අරමුණකි. සම ආලෝකකරණ නිෂ්පාදන සාමාන්‍යයෙන් විවිධ ආකාරවලින් ලබා ගත හැකිය, එබැවින් ඔබට වඩාත් සුදුසු කුමක්දැයි දැන ගැනීම වැදගත්ය. සම ආලෝකකරණ නිෂ්පාදන වර්ග කිහිපයක් ඇති අතර ඒවා පදනම් වී ඇත්තේ ඔබ දැමූ අමුද්‍රව්‍ය මත ය. මෙන්න වඩාත් සුලභ ආකාර මොනවාද යන්න පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්. සම ආලෝකකරණ නිෂ්පාදන සඳහා පොදු සූත්‍ර මොනවාද? අකුණු සැර නිෂ්පාදනවල වඩාත් ජනප්‍රිය ආකාර නම්: රෙටිනෝල්, රෙටිනෝල් ප්ලස් ඒ, රෙටිනෝල් ප්ලස් බී, රෙටිනෝල් ප්ලස් සී, රෙටිනෝල් ප්ලස් ඩී, රෙටිනෝල් ප්ලස් ඊ, රෙටිනෝල් ප්ලස් එෆ්, රෙටිනෝල් ප්ලස් ජී, රෙටිනෝල් ප්ලස් එච්, රෙටිනෝල් ප්ලස් අයි, රෙටිනෝල් ප්ලස් ජේ , රෙටිනෝල් ප්ලස් කේ, රෙටිනෝල් ප්ලස් එම්, රෙටිනෝල් ප්ලස් එන්, රෙටිනෝල් ප්ලස් ඕ, රෙටිනෝල් ප්ලස් පී, රෙටිනෝල් ප්ලස් Q, රෙටිනෝල් ප්ලස් ආර්, රෙටිනෝල් ප්ලස් එස්, රෙටිනෝල් ප්ලස් ටී, රෙටිනෝල් ප්ලස් යූ, රෙටිනෝල් ප්ලස් වී, රෙටිනෝල් ප්ලස් ඩබ්ලිව්, සහ රෙටිනෝල් ප්ලස් එක්ස්.

වත්මන් සමාලෝචන

Lives

Theodor Santana

රූපලාවණ්‍ය රැකවරණය සම්බන්ධයෙන් සෑම විටම Lives මෙම ගැටලුව සමඟ සම්බන්ධ වේද? යමෙකු ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ප්‍...