រូបរាង: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

តើផលិតផលធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោងគឺជាអ្វី?

ផលិតផលធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោងគឺជាគ្រឿងសំអាងមួយប្រភេទដែលមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងសម្លេងស្បែកឬជាតិពណ៌លើស្បែក។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងមិនទទួលបានផលវិជ្ជមានពីផលិតផលនេះទេលុះត្រាតែអ្នកទទួលបានផលប៉ះពាល់ខ្លះពីវា។

ផលិតផលដែលខ្ញុំកំពុងពិនិត្យឡើងវិញត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកឡើងក្រហមមិនសូវមានខ្លាញ់និងមានជាតិពណ៌តិច។ នេះគឺជាគោលបំណងទូទៅនៃផលិតផលធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោង។ ផលិតផលធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោងជាទូទៅមាននៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវដឹងថាតើមួយណាល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។ មានផលិតផលធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោងមានច្រើនប្រភេទហើយផលិតផលទាំងនោះត្រូវបានផ្អែកលើគ្រឿងផ្សំដែលអ្នកដាក់។ នេះជាទិដ្ឋភាពទូទៅនៃអ្វីដែលជាទម្រង់ទូទៅបំផុត។ តើរូបមន្តរួមសម្រាប់ផលិតផលធ្វើឱ្យស្បែកភ្លឺរលោងមានអ្វីខ្លះ? ទំរង់ដែលពេញនិយមបំផុតនៃផលិតផលធ្វើឱ្យស្រាលគឺៈរេទីនណូលរីទីនបូកអេទីរីទីនបូកប៊ីទីរីណុលបូកស៊ីរីណុលបូកអេរីរីណុលបូកអ៊ីរីទីណូបូកអេហ្វរីទីនបូកជីអ៊ីរីទីនបូកអេ។ រីទីនបូកបូកអ៊ីរីទីនបូកបូកអ៊ីរីទីនបូកបូកអេ។ , រីទីណូលបូកខេ, រីទីនបូកបូកអិល, រីទីនបូកបូកអិម, រីទីនបូកបូកអិន, រីទីនបូកបូកអូ, រីទីនបូកបូកអិល, រីទីនបូកបូកឃ, រីទីនបូកបូកអរ, រីទីនបូកបូកអេ, រីទីនបូកបូក T, រីទីនណលបូកយូ, រីទីនបូកបូកវី, រីទីន បូក W, និង retinol បូក X ។

ការពិនិត្យឡើងវិញបច្ចុប្បន្ន

Lives

Theodor Santana

នៅពេលណាដែលនិយាយអំពីការថែរក្សាសម្រស់តើ Lives ជាធម្មតាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះទេ? ប្រសិនបើនរណាម្នាក់សម្លឹងមើ...

BioLab

BioLab

Theodor Santana

BioLab គឺល្អណាស់នៅពេលដែលអ្នកចង់បង្កើនភាពទាក់ទាញរបស់អ្នកប៉ុន្តែតើអ្វីអាចជាមូលហេតុ? ការពិនិត្យមើលរបាយ...